wstecz
Pytania do Kuthumiego  (17)
(Odpowiada - Kuthumi Lal-Singh, Tobiasz oraz, jako gość, Tom z Rady Dziewięciu.)

Jaką role w starej energii odgrywały delfiny, a jaką rolę mają w nowej energii?

Kuthumi:

Przyszedłem tu dziś do was wszystkich, z miłością w sercu i pieśnią na ustach.
Namaste kochani.

To pytanie jest bardzo istotne, wniesie w wasze życie wiele zmian. Dzięki niemu dla wielu z was, delfiny, oraz życie tych mistycznych, cudownych stworzeń będzie bardziej zrozumiałe. W starej energii te stworzenia miały ogromne znaczenie. Pomagały od zawsze równoważyć energie ziemi, Ludzkie pola energetyczne, oraz symetrię która jest związana z wszechświatem, z Wszystkim Co Jest.

Taka była rola delfinów w starej, przekształcającej się właśnie teraz energii. Świadomość się zmienia, wiecie że cząsteczki tej energii wpływają także na zwierzęta. Delfiny od zawsze były przewodnikami w starej energii, oraz w nowej stanowią integralną część wszechświata. Pracują na bardzo wysokich poziomach energetycznych. Dzieje się tak poprzez dźwięk, którym się porozumiewają między sobą i wszechświatem. Poprzez wibracje, z którymi symbiotycznie łączą energię. To bardzo inteligentne istoty.
Atlantyda, to świat w którym te stworzenia odgrywały duże znaczenie. Już w tych czasach uważane były za mistyczne istoty, oraz głęboko przekształcając energię dopasowywały ludzką świadomość.
Mistycy żyjący w czasach Atlantydy odkryli, że te stworzenia znacząco wpłyną na rozpad cywilizacji Majów. Miało to na celu rozłam energii, rozbicie pól świadomości po których następowały, co jakiś czas, skoki kwantowe. Nie wynikało to z niestabilizacji, ale z przekształcania dużego natężenia energii. Zbyt duże natężenie pól elektromagnetycznych ziemi, które w tych czasach było niezwykle ważne ze względu na rozpoczynającą się energetyczną symetrię rozwijającej się świadomości ludzkiej. Co spowodowało że cywilizacja Majów rozpadła się na społeczności. Ten rozłam spowodował ułatwienie przyswajanej wiedzy oraz doświadczanie jej.

Pytanie: Czy w tym wypadku chodziło też o skok kwantowy ?

Odpowiedź:
Tak. Skok kwantowy, który następował zawsze przed rozpadem cywilizacji. I tak Atlantyda przed zatonięciem, także doświadczyła podobnego przekształcenia energii. Tak właśnie zrodziła się podzielność światła i energii.

Pytanie: Co to oznacza.

Odpowiedź:
Podzielność światła i energii, to linearna elementarna cząsteczka, która rozłamała się na pół. Podzieliła dzięki temu energię, a ta spowodowała rozłam energii świadomości ludzkiej, tworząc dwoistość. Dzieje się tak do tej pory. Ale teraz przekształcanie energii jest bardziej dynamiczne i ekspresyjne, co spowodowało zespolenie tej energii w elementarną całość. Dlatego też teraz, wasza świadomość jest poddawana próbom, choć przechodzicie na wyższe poziomy świadomości energetycznej.

Tobiasz... I tak to jest Kochani, zrozumienie jest bardzo istotne. Te doświadczenia dzieją się właśnie teraz. Jeszcze przed wami wiele zmian. Te niezwykłe stworzenia pomogą wam w uczestnictwie - świadomym uczestnictwie w nowej energii. Natura oraz ekosystem w nowej energii odgrywały będą elementarne i istotne znaczenie. Dlatego tak ważna jest pomoc tych stworzeń.

Tom (z Rady Dziewięciu)... Kochani, delfiny zawsze pomagały ludziom w rozwoju duchowym, oraz pośrednio w ewolucji. Teraz kiedy wkraczamy w nową energie, wasza świadomość pracuje inaczej. Wasze systemy komórkowe są inne. Rozwijacie się. One także zmieniły swój bieg, swoją energie. Pomagają teraz Ziemi. Są przewodnikami, jednymi z wielu przewodników, oraz pośrednikami między naszymi a waszym światem.

Pytanie: w jaki sposób pomagają ziemi?

Odpowiedź:
Symbiotycznie, w rozwoju ewolucji energii która nakłada się teraz na centra energetyczne Ziemi w bardzo dramatyczny sposób. Pomagają w wyrównywaniu energii. W nowej energii wibracje natury odgrywały będą główną i istotną rolę. Wpłynie to znacząco na postrzeganie pozazmysłowe Nowej Cywilizacji, was jako ludzi odrodzonych.
Ta garstka posługująca się językiem Aaa czyli telepatią linearną, językiem miłości, będąc świadomymi zmienicie i dopasujecie się do niej. Nie będzie dla was barier, które ograniczą wasze pojmowanie świata, tak jak to ma miejsce teraz. Rozwijając swoje postrzeganie pozazmysłowe przekroczycie próg, granicę dułalności a wstępując w nową erę zrozumiecie bardziej biorczo sens, jaki nadają nowej energii wam i waszemu przekształcaniu, te piękne mistyczne stworzenia, pełne miłości i ciepła.

Tobiasz - I tak to jest kochani. Wasza energia jest im bliska. Pracują z wami na bardzo głębokich poziomach. Pomagać będą nadal. A dzięki temu, jeśli taki będzie wasz wybór, staniecie się częścią nowego świata.

I tak to jest

Z Miłością:  Tobiasz oraz Kuthumi Lal-Singh i Tom.


Dar energii od delfinów

Mój wielowymiarowy związek z definami trwa już wiele lat. Pozwalam sobie przekazać upominek dla wszystkich chętnych:
Praktykę, pt "Dar energii od Delfinów". Opracowałam ją kilka lat temu.
Teraz jest właściwy czas na udostępnienie jej jak największej liczbie Ludzi

Przekazała Ewa T.

(10.04.2009)

do góry