wstecz
Pytania do Kuthumiego  (31)

Pytanie:

Drogi Kuthumi,

chciałbym zapytać, czego będę nauczycielem?
Tyle się dzieje, że o nic innego nie mogę Cię zapytać.

Dziękuję za wszystko.

brak linii?


(Odpowiada - Kuthumi, Saint-Germain i Metatron)


Namaste Przyjacielu,

Od naszego ostatniego spotkania minęło zaledwie kilka chwil.
Dla nas wszystkich, każda z nich spędzona z wami jest zaszczytem i radością.
W naszych sercach kwitnie radość, kiedy siedzimy tu wspólnie dzieląc się miłością, doświadczając z wami energii, która w tak dynamiczny sposób zmienia wibracje.

Przyjacielu, tak jak wielu z was Shaumbra, doświadczasz siebie z zupełnie innej strony - stajesz się innym człowiekiem, wspaniałą istotą Jedności.

Zmienia to nie tylko Twój sposób myślenia, ale także otwierasz swoje serce pracując z Istotami, które zmieniają Ci świadomość na tych najgłębszych poziomach częstotliwości. Odczuwasz wówczas energię bardzo wyraźnie.
Otwórz swoje serce na przepływ energii, która teraz spływa.

Przyjacielu, teraz w trakcie zmian i przemian następujących na ziemi, wynikających z cyklicznych przemian świadomości, ludzkość wchodzi w częstotliwość drgań energii, która dla wielu z was jest zbyt natężona.
W trakcie rozwoju będzie wam towarzyszyło wiele bytów i istot o natężeniu energii często przewyższającej wasze wibracje.Wiele istot wam pomaga. Są dla was wsparciem i nauczycielami, chociaż wielu z was tego nie dostrzega.

Przyjacielu, dla Ciebie oznacza to nowy początek. Wiele nowych zmian w energii.
W trakcie przekształcania będzie Ci towarzyszył Kuthumi lal Singh oraz wiele istot i energii Federacji Światła.

Wielu z was będzie odczuwało zmiany, wpływające na głębokie poziomy świadomości. Często towarzyszyć im będą przemiany mające na celu głębokie oczyszczanie komórek z tak zwanych toksyn energetycznych.
Każda istota przenikająca do waszej energii będzie pomagała wam wyrównać jej płaszczyznę oraz wniknąć głębiej w jej częstotliwość. Pomogą wam w kształtowaniu mocy tak, aby ta energia, z której natężeniem sobie jeszcze nie radzicie, stanowiła jedność z waszym potencjałem.

Każdy z nas jest tu po to, aby pokazać i uświadomić wam przenikliwość energii z jaką w tej chwili pracujecie.
I po to właśnie schodzą coraz częściej i intensywniej energie o tak wysokiej częstotliwości.

Przyjacielu, to właśnie teraz, kiedy zaczęła się ta wnikliwa przemiana, która Teraz nabrała tak dużego rozmachu, stapiasz się z nią. Jest i zawsze była dla was wszystkich przewodnikiem. Jednak w trakcie przemian komórkowych, uświadomisz sobie głębiej sens i znaczenie tej energii w Twoim życiu, często postrzegając jej istnienie bardziej namacalnie.
I z stąd właśnie, jak to wielu z was określa, te dziwne stany świadomości, które nie są podobne do niczego, co odczuwaliście wcześniej. Wielu z was doświadczy czegoś więcej niż doskonałości, czegoś głębszego niż przejrzystości.

Ta obecność, o której wielokrotnie wspominaliśmy na wielu Shoudach, która była i jest cennym doświadczeniem jakie przeżywaliśmy i nadal przeżywamy z wami wszystkimi, jest właśnie czynnikiem głównym do doświadczania i przenikania w tą cudowną energię pełną mocy.

To właśnie te istoty wnikające głęboko w waszą świadomość przenikając wasze komórki DNA, dzieląc je na miliardy fotonów i cząsteczek świetlistej energii, która łączy się z sobą w jedność.
Jest początkiem i końcem, alfą i omegą, czymś bardziej wzniosłym.
Chłoń, więc do siebie tę przenikliwą energię.
Bądź cały czas świadomy tych zmian, które właśnie energią wnikają w Twoją matrycę.

Te zmiany, które przenikają Twoją energię dopasowując się coraz głębiej i głębiej w Twoją częstotliwość, częstotliwość wielu z was, są tak naprawdę Cząsteczką Nowej Energii.
Dlaczego tak mówię?
Ponieważ każdy foton waszej cząsteczki dzieląc się na kwadranty, zespalając się w całość, przekształca waszą świadomość tak, że w głębszej częstotliwości matrycy - chociaż tego nie dostrzegacie - jesteście z czasem bardziej świadomi wpływu tej energii na wasze pole wibracji.

Przyjacielu, Ty właśnie Teraz stajesz się tą częstotliwością.
To dlatego teraz, istoty o tak dużym natężeniu energii, pomagają Ci wejść głębiej w jej strukturę.

Stwarzacie jej światło. Jesteście agregatem. Jesteście jak cząsteczka matrycy, która rozwijając swoją częstotliwość drgań, za każdym razem inaczej rozszerza swoją przestrzeń.

A więc wszystkie te zmiany, te głębsze i bardziej świadome, te wnikliwe, coraz częściej i mocniej odczuwane, są pierwowzorem. Pierwotną i stałą matrycą również Twojego JA, z której wywodzi się Twoja istota, która dąży do doskonałości i zjednoczenia z Boską matrycą, z której wywodzi się jedność.

Ta wysublimowana boska cząsteczka którą jesteś, jest nową energią.

Dążąc naturalnie do zmian, pozwól sobie na odczuwanie tej przestrzeni, w którą z takim natężeniem wnika Twoja istota, którą staje się Twoje istnienie.

Każdy z was
SZUKAJĄC WYJŚCIA, SZUKA DROGI W GŁĄB CZEGOŚ, W CZYM ZAWSZE BYŁ.
To Energia i o nią tak naprawdę chodzi.
To dzięki temu stajesz się po prostu nauczycielem NOWEJ ENERGII.


Wielu z was zadaje pytanie: czego nauczać?

Ta wiedza jest w każdym z was.
Ta wiedza jest żywą energią mocą, którą doświadczacie.
Jesteście jej Twórcami.

Teraz, właśnie teraz, mamy ten zaszczyt pomagać doświadczać z wami czegoś głębszego niż istnienie To po prostu jednoczenie z tą mocą wszechświata, w którym żyje i rozwija się każda wasza cząsteczka potencjału, kiedy wnikacie coraz głębiej w kolejne cząsteczki waszej mocy.

Doświadczacie czegoś, czego nigdy wcześniej nie czuliście, coraz bardziej świadomi boskości oraz inteligencji energii, która jest w każdym z was.
Te energie łączą się z wami właśnie po to, aby pokazać wam, kim jesteście naprawdę. Aby pokazać wam, poprzez waszą świadomość, jak możecie wpłynąć na przestrzeń łącząc się z jej energią, oraz jak naginać czas.

O tym właśnie mówi nauczyciel Nowej Energii.

Poprzez moc dostrzega równowagę we wszystkim.
Jest obserwatorem a jednocześnie stworzycielem.
Absorbuje i dostrzega wiedzę oraz głęboką równowagę i mądrość we wszystkim.
Otwiera dzięki temu kolejną bramę - przejrzystość.
Uczy się dostrzegać jej moc - swoją moc we wszystkim, co go otacza i jednocześnie uczy się widzieć ją we wszystkim, czym jest.

Bądź więc absolutnie świadomy tej energii i mocy, którą się teraz otaczasz.
Nie wnikaj w podzielność. To nie ma znaczenia. Energia zawsze zmienna jest - zaufaj po prostu sobie.
Pielęgnuj każdy przejaw boskości, który jest we wszystkim, co Cię otacza, jednocześnie szanując wpływy, jakimi Cię otacza, którym jesteś poddawany w trakcie przemian.

Zawsze byłeś nauczycielem.
Dopiero, kiedy zrozumiesz moc energii jaką jesteś, nauczysz się dzielić nią z innymi.

Właśnie o tym jest tu mowa, właśnie tego naucza Nauczyciel Nowej Energii.
Uczy się jednocześnie świadomie postrzegać każdy wzorzec materii energii z jaką pracuje.

To właśnie wyczuwanie wibracji - jednoczenie, symilacja i asymilacja.
Przekształcanie i kształtowanie.

Chodzi w tym wszystkim o dopasowanie do całości, jaką jest energia, ponieważ uświadamiacie sobie siebie jako jedność - wszechpotężną ogarniającą jedność, przenikającą każdy wszechświat, każdą cząsteczkę najmniejszej istoty, scalającą wszystko, czym jesteście i czym nie jesteście.

Jesteście nie tylko ludźmi, ale przede wszystkim istotami miłości, Energią, która żyje w umyśle, która żyje w kreatywności, która jest wszędzie tam dokąd udajecie się zawsze, dokąd udaje się każdy z was po to, aby odpocząć i aby się bawić, ale przede wszystkim żeby dostrzegać świat świadomie i z uwagą śledzić każdy przejaw energii, jaki się w nim pojawia.
I nie tylko za sprawą innych istot, ale właśnie dzięki współpracy, jaką wkładacie w tworzenie Nowej Ziemi i którą wkładacie w tworzenie miliardów nowych istnień, które TERAZ powstają i kształtują się we wszechświecie, w każdej jego cząsteczce.

Przyjacielu, ta energia, która Teraz przenika tą przestrzeń, jest bardzo dynamiczna.
Jesteś jej coraz bardziej świadomy - tak bardzo wiele mocy zawarte jest w każdej częstotliwości w którą przenikasz, którą doświadczasz siebie.
Ta energia, właśnie teraz, jest w Tobie. Jest w każdym z was.


Kochani wielu z was zadaje mi pytanie;
Czego powinienem nauczać lub jak mogę przysłużyć się Ziemi.
Jak mogę współpracować z istotami, które pomagają w tworzeniu i kreowaniu energii?

Odczuwaj jej boskość w każdej cząsteczce swojego ciała.
Bądź świadomy tej mocy, która Ciebie przenika i z którą budzisz się każdego dnia do nowego życia, aby móc budować kolejne piękne wartości przenikające wszechświat, właśnie nową energią.

W energii nie ma klasyfikacji, w którą często wkrada się EGO. To jak odrębna cząsteczka, która nakazuje wam myśleć inaczej, działać inaczej. Która nakazuje wam doświadczać życia z zupełnie innej jego płaszczyzny.

Mając świadomość tego, że jesteś stworzycielem energii, która ogarnia wszystko i jest wszystkim - ogarnia Ciebie całą swoją miłością - mając świadomość absolutnego zjednoczenia, z każdym jej spektrum, będziesz po prostu spokojny, ale jednocześnie czujny i otwarty na energię, której źródło masz w sobie.
Będziesz po prostu nauczał, nie doświadczania jako całokształtu, lecz właśnie doświadczania jako obecności w nowej energii. Będziesz świadomy każdej cząsteczki, która wnika w Twoją energię, aby złączyć się z jej wibracją - z Tobą.

Mając jednocześnie świadomość tak przenikliwej mocy, tej symbiozy w którą wchodzisz współpracując jednocześnie z częstotliwością, w którą wnikasz bez reszty z całkowitym zaufaniem, odczujesz spokój.

Teraz, kiedy jesteś świadomym stworzycielem tej mocy, coraz bardziej uświadamiając sobie jej istnienie w sobie, w jej istnieniu rozszerzasz jednocześnie obręb jej częstotliwości w swoim kodzie DNA.
Będziesz po prostu nauczycielem Nowej Energii.
Nauczycielem tego, co jest najważniejsze w tym wszystkim:

WEWNĘTRZNA RÓWNOWAGA KAŻDEJ CZĘSTOTLIWOŚCI - W KAŻDYM ISTNIENIU - ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ DOSTRZEGANIA TEJ WEWNĘTRZNEJ RÓWNOWAGI WE WSZYSTKIM, CO OZNACZA ŻYCIE


Z MIŁOŚCIĄ, KUTHUMI LAL SINGH, ADAMUS SAINT- GERMAIN I METATRON.


(03.02.2010)

do góry