11 powodów blokujących wejście na drogę do oświecenia

wynotowane z audycji Lindy i Geoffrey'a Hoppe podczas Teleclass  10 lipca 2012

 

W swojej audycji Linda i Geoffrey podają 11 istotnych powodów blokujących drogę ku oświeceniu. Kolejność jest nieistotna, a także fakt,  że tych powodów jest więcej, a tu podano tylko najistotniejsze.

Nie są to jednak żadne warunki do spełnienia, jak można sądzić w pierwszym odruchu. Nie są to kryteria, a jedynie charakterystyczne symptomy, wynikające z wieloletniej obserwacji Autorów.

I nie chodzi o to, by siebie klasyfikować i zastanawiać się, czy idę w dobrym kierunku. Decydujący jest tylko wybór, a reszta dzieje się sama. Każdy ma wiedzę, doświadczenia, swojego gnosta i w końcu archiwum przekazów Tobiasza i Adamusa.

Nikt nie wydał podręcznika pt. „Dziesięć łatwych kroków ku Oświeceniu” i nikt nie wyda. Chodzi bowiem o to, abyśmy osiągnęli wystarczający poziom własnej świadomości, odkotwiczyli blokady, zdjęli warstwy naszych aspektów, przyjrzeli się wszystkiemu co wiemy, inaczej…

Spróbujmy spojrzeć na te powody z nowo energetycznej perspektywy. To, o czym Adamus mówi od 2009 roku, to co jest swoistym opisem wielu, wielu doświadczeń teraz na Ziemi.

W żadnym shoudzie nie było mówione co mamy robić, nigdy nie stawiano warunków, a jedynie zachęcano do dokonywania świadomych wyborów, pokazując jak często nienaturalnie żyjemy, pokazując jak warto spróbować inaczej, pokazując tych, którzy odważyli się być sobą takim, jakimi są naprawdę.

Spróbuję jak najwierniej choć trochę rozjaśnić te jedenaście powodów, ale pamiętajcie – TO NIE SĄ KRYTERIA ALE WSKAZÓWKI.

Podobnie jak objawy przebudzenia – pamiętacie ?

1.    Lęk przed niemożnością. Obawa przed nieznanym

To często ujawniająca się sytuacja obawy przed dokonaniem wyboru. Wszystko co nowe i nieznane u wielu będzie budziło lęk przed nieznanym np. zupełnie odmiennym sposobem życia. Geoffrey wspomina, że dotychczas jest bardzo niewielu wzniesionych mistrzów w ludzkim ciele, których można by wprost zapytać – Jak to jest na drodze do oświecenia w ludzkim ciele. Bo to o nasze teraźniejsze istnienie teraz chodzi, bez wywracania do góry nogami całego naszego życia, ale kontynuację w inny, naturalny sposób. Sposób bardzo świadomy, w swoim indywidualnym duchu uważnego słuchania Jam Jest.

2.    Utrata dotychczasowej tożsamości, tworzenie nowej

To rozstanie się z tym kim się nie jest naprawdę. To uwolnienie się od wielu aspektów, programów i schematów utrudniających naturalne istnienie.

3.    Wątpliwości czy jestem wystarczająco doskonały, czy mam wiedzę, kursy, książki etc.

Dotyczy to wielorakich aspektów począwszy od nadwagi, identyfikacji wielu swoich „braków”, a w końcu nie rozumienia potrzeby pokochanie siebie takim, jakim się jest. I AM THAT I AM – tymi słowy rozpoczyna się każdy shoud. Po to, abyśmy uznawali swoją unikalność i nie dopasowywali się do jedynie słusznego modelu duchowego człowieka, co próbują robić tzw. guru i podległe im grupy. Każdy brak wolności w tym kim jesteś będzie blokował integrację siebie.

4.    Niemożność "odrzucenia" obowiązku wobec dzieci, starszych rodziców, krewnych

Tu nie chodzi o odłączenie się od bliskich, ale o to by relacje były utworzone w nowy sposób. Bez fałszywej komunikacji, ze świadomego wyboru, bez presji i zaspokajania oczekiwań. Każdy jest właścicielem tylko siebie i swojego życia. To w jaki sposób je realizuje musi być zgodne z Jam Jest. Inaczej tworzy się mnóstwo napięć, słabnie zdrowie i pogłębia się rozproszenie siebie na trudne do poskładania cząstki. Droga do oświecenia pomaga zrozumieć naturalne relacje i suwerenną pozycję każdego z naszych bliskich, a „projektowanie” ich żyć według naszej oceny, jedynie właściwej, prowadzi do ograbienia ich z własnej suwerenności. Pomagamy dzieciom, pomagamy rodzicom, ale nie z pozycji poddańczej lub toksycznie uzależniającej. Robimy to z poziomu serca, a gdy to nie jest przyjmowane, to zostawiamy takim jakie jest.

5.    Obawa przed wyizolowaniem się ze świata. Lęk przed osamotnieniem

Odłączanie się od masowej świadomości może wydawać się bardzo niebezpieczne. No bo co ma robić oświecony człowiek, samotność w sumie jest bardzo nudnym zajęciem. Ale nie o to chodzi, gdyż proces dochodzenia do oświecenia ( także wzniesienia) na poziomie ziemskim powoduje znaczne wzmocnienie odczuwania, także zmysłów. Czerpanie z tego radości życia jest niesamowicie piękne, bo przecież tak naprawdę to jesteśmy sami ze swoim ciałem, umysłem i duszą.

6.    Brak poczucia własnej wartości. Niska samoocena

Wielu oświecenie kojarzy się z tym, że spotkają Boga, aniołów, wzniesionych mistrzów. A więc powstaje ogromna wątpliwość – czy jestem godny tego, czy jestem wart takiego stanu mojego życia. Przyczyną takiego niskiego poczucia własnej wartości jest nierównowaga świadomości, najczęściej spowodowane wirusem energii seksualnych. Brak  poczucia własnej wartości przyciąga i pogłębia kolejne „braki” w człowieku. Uwolnienie się od takich stanów możliwe jest jedynie poprzez świadome rozpoznawanie i wzmacnianie własnej wartości z siebie samego, z wiedzy o boskiej naturze człowieka, któremu nie jest potrzebna stała pochwała i ocena innych.

7.    Gra w "duchowość". Odgrywanie iluzorycznej roli uduchowionego

Tu chyba niepotrzebne są wyjaśnienia. Pełno jest uduchowionych grup, osób, stowarzyszeń etc. To tylko role, które odgrywają i nie ma to wiele wspólnego drogą ku naturalnemu oświeceniu.

8.    Brak świadomości, że w tym życiu (wcieleniu) mogę wszystko osiągnąć

Linda odnosi się to poprzednich przekazów Adamusa, gdzie poruszone jest wielokrotnie stwierdzenie – Teraz jest unikalna sposobność życia naprawdę. Jest już odpowiedni stan energetyczny ziemi i dostępność potencjałów. Setki naszych poprzednich żyć przestają mieć tu znaczenie.

9.    Nie jestem gotów do oświecenia, bo mam tak wiele rzeczy innych do zrobienia

Całkowicie błędne pojęcie, gdyż w drodze do oświecenia na ziemi właśnie robimy wszystko to co dotąd, choć w inny sposób, w nowej energii – czując każdego dnia radość kontynuacji w naszej pracy, w naszych planach osobistych, w tworzeniu i podróżowaniu.

10.    Nie wiem od czego zacząć, by było właściwie. Wątpliwości czy podołam

Wątpliwości pojawiają się, gdy podchodzimy do oświecenia w sposób „umysłowy”. A przecież nie ukaże się podręcznik – 10 kroków jak być oświeconym. Nie o to chodzi. Nie ma klasycznych nauczycieli oświecenia, a ci którzy tego uczą nie są oświeconymi. Chodzi o to, co wielokrotnie omawiał Adamus podczas shoudów – To jest wasze indywidualne doświadczanie, wasze budzenie się świadomości, rozróżnianie makyo od ahmyo. Nie ma recepty, ale jest wiele wskazówek. Wskazówek, że  nie możesz zrobić tego źle kierując się własną intuicją, doświadczeniem i coraz bardziej świadomym byciem. Oświecenie nie jest wymazywaniem cieni ani z siebie ani z ziemi, ale akceptacją tego jakie jest – Wszystko jest dobrze w całym stworzeniu, bo czemuś służy. Zobaczyć czemu to jeden z kroków do zrobienia – Uważność.

11.    Lęk przed śmiercią, stare skojarzenia oświecenia. Czy wybieram życie ?

Powszechne pojęcie jest takie, że wybór oświecenia kończy się śmiercią. To tylko część prawdy. Pojęcie o śmierci to największy hamulec w przeżywaniu życia w piękny sposób. Wpojone pojęcie śmierci jest paraliżujące. Jak od tego się uwolnić ? Wybrać życie ! Nawet po oświeceniu nie musimy umierać w fizycznym ciele. To cały sens rozumienia w nowy sposób. O tym Adamus mówi w całej serii e2012.

Oświecenie to przecież prawdziwie Naturalny Proces

- Nienaturalne jest życie wśród nieustannych braków (nie tylko materialnych)

Tu uczymy się świadomego wykorzystania energii, aby w tej kwestii uwalniać się od braków. Część z nich jak się potem okazuje nie było brakiem, bo to nie była nasza potrzeba, a innych piszących najlepszy scenariusz naszego życia.

- Nienaturalne jest zapominanie o swoich anielskich korzeniach

Świadomość, że jesteśmy żyjącymi aniołami ułatwi zrozumienie i dotarcie do swoich naturalnych korzeni. I nie ma wyjątków.

- Nienaturalne jest istnienie bez dostatku

Nie mówimy o bogactwie, ale o dostatku na miarę indywidualnego człowieka. Mają być zaspokojone jego potrzeby – jego dostatku w naturalny sposób. To się dzieje zawsze gdy materializujemy marzenia, a energie podłączają się do współpracy.

- Nienaturalne jest bycie w stanie bez dobrego biologicznego zdrowia

Tak, dbałość o ciało jest ważna. Adamus jakże często wspomina o przyczynach chorób, nienaturalnie szybkiej utraty zdrowia, o blokadach w nas samych, o braku przepływu energii. Zachęca do głębokiego oddechu. Właśnie dlatego, bo wtedy przychodzą wspaniałe rozwiązania i metody wsparcia swojego ciała. Człowiek może przywrócić harmonię w ciele poprzez świadome jego traktowanie. A starość nie musi być męką – ( dla mnie pięknym przykładem jest Charlotte Gerson – zobacz film Cud terapii Gersona - http://www.youtube.com/watch?v=tY-HsoJ0gr0 )

- Nienaturalne jest życie pod przymusem

Nie chodzi o przymus prawa o ruchu drogowym, obowiązek pracy by mieć na rachunki, stosowanie się do cywilizacyjnych przepisów. To nie czarno-biała rewolucja, zastępowania praw swoimi prawami. Ważne jest prawo do praw i tak chodzi o wewnętrzny przymus, z którego mamy się uwalniać, pozostawiając zdrowe, naturalne i osobiste „zdyscyplinowanie”. Ja nic nie muszę, to pierwszy świadomy wybór. Dalej już tylko jest szukanie odpowiedzi na pytanie – Czego tak naprawdę chcesz ?

Potem już rozpoznajesz jakość życia, gdy naprawdę słuchasz siebie. I to jest uwolnienie spod przymusu nie swoich myśli, lęku innych o ciebie, lęku siebie o siebie. To uwolnienie stopniowo poszerza spojrzenie na świat takim jakim jest i jakim teraz może się stać. Poprzez twoją i innych promieniejącą obecność.

- To naturalny proces

Gdy umysł weźmie cię w posiadanie, pojawiają się myśli o tym, że – Bóg nie istnieje, Dusza nie istnieje, Boskość nie istnieje. Weź głęboki oddech i przypomnisz sobie że tak naprawdę to o tym wiesz. Oświecenie jest swoistym finałem twojej podróży, a życie w dochodzeniu do oświecenia jest niezwykle wartościowe i satysfakcjonujące.

Jest pełne radości, satysfakcji i piękna. Rano i wieczorem weź głęboki oddech i żyj tak jak każdy naturalnie na to zasługuje. Porzuć ciągłe troski, dramaty i zamartwianie się. Otwórz się na harmonijne doświadczanie i oddychaj tym. Oświecenie to wybór, gdy jesteś gotów w dowolnej chwili swojego życia zdecydować być radosnym, wolnym i pełnym Siebie. Z własnej duszy.

Dlatego więc warto przeżyć życie w najbardziej naturalny dla siebie sposób.

O tym mówi  Adamus poprzez Geoffreya Hoppe.

W każdym z shoudów.

To wielka pomoc w zrozumieniu i doświadczaniu.

A że wiedza podawana w taki sposób jest prosta i przyjemna, warto do niej powracać, pamiętając, że nie jest ważne w jakim czasie pracujemy ze sobą, a ważne jest abyśmy nie przespali swojego życia bez radości z rdzenia swojego daru istnienia.

Reszta faktycznie jest bez znaczenia.

Weźmy więc głęboki oddech i podajmy dłoń swojemu Jam Jest.

Włodek

Całą audycję możesz wysłuchać po angielsku klikając TUTAJ - istotne słowa 18 - 53 minuta

powrót do strony głównej