wstecz
"Prawa w dziejach ziemi"
   Z cyklu Planeta-Ziemia
11 kwietnia 2010 r.
Źródło: prawa.bloog.pl

Wersja do druku - plik pdf. 75KB

brak linii?


Wstęp

Wszystko, co widzimy i doświadczamy w fizycznym świecie ma swój początek w niewidzialnym świecie Energii Astralnych i Nadastralnych. Świat tych energii jest regulowany przez Uniwersalną Świadomość - Uniwersalny Umysł - powołany przez Ducha Stworzyciela Wszystkiego, z którego powstała cała energia i materia.

Energia i materia na wszystkich swoich poziomach podlega planom realizowanym poprzez hierarchie
"boskich Par Stwórców" (Bóg+Bogini) i Aniołów tworzących razem Trójcę (zajmującą Energię w formie Słońc)
i innych Istot zajmujących odpowiednie przestrzenie w "systemach uporządkowanej energii"
(inaczej: Boska Forma Esencji - w skrócie BFE) regulowanych przez specjalne "urządzenia nadastralne"
i Istoty tym zarządzające, w skład których wchodzą "nadastralne cywilizacje" o bardzo wysokim stopniu rozwoju.

(inaczej jest to system energii – programów - urządzeń energetycznych wytworzonych z najdoskonalszych - najczystszych energii, na bazie których opiera się cały system Energetyczny Stworzenia).

Nasze Dusze są częścią Istot, Nadistot, boskich par lub Aniołów, a nasze ciało posiada zespoły energetycznych "Urządzeń Nadastralnych" sprzężone z naszym ciałem fizycznym i ciałami astralnymi.

Te wszystkie mechanizmy energetyczne Nadastralne są ukryte przed naszym postrzeganiem, żeby człowiek nie mógł tym manipulować. Jedynie wywieramy wpływ na rzeczywistość poprzez myśli, zachowania i czyny, nie zdając sobie
z tego sprawy - nie widząc tych mechanizmów.

Co prawda czasami widoczne są aury lub czakry, dlatego że ich stan bazuje na wymiarach od 4-8, które są najbliższe materialności. Mają taką gęstość, że można je zobaczyć wewnętrznym widzeniem i to jest tutaj podane jako Astral.
Czym wyższy wymiar, tym energie są coraz rzadsze, mają coraz wyższą wibrację i to już jest Nadastral, niewidoczny nawet dla Istot które zamieszkują Astral.
Omawiany tu Nadastral zaczyna się od 9 wymiaru.

Astral i Nadastral, to prosty podział niezmierzalnych fizycznie obszarów, które są jakby o coraz wyższych dźwiękach, bardziej ulotne a opisane tu jako kolejne wymiary i w filozofii ludzkości częściowo nazwane jako:
obszar fizyczny, astralny, mentalny, buddyczny, atmiczny, Anupadaka i Adi.

Wymiary według stopni tu podanych, to Obszary:

Fizyczny       to obszar 3-ego wymiaru
Astralny        to obszar 4-5 wymiaru
Mentalny      to 6 wymiar
Buddyczny   to 7 i 8 wymiar
Atmiczny      to 9 i 10 wymiar
Anupadaka  to 11 i 12 wymiar
Adi               to obszar 13-16 wymiaru

Ciekawym jest to, że energia Chrystusowa dominująca nad Naszym Wszechświatem, zajmuje obszar 19-wymiaru,
czyli ponad Adi i nie można jej porównywać do energii bilijnego Jezusa zajmującego obszar atmiczny i Boga Ojca należącego do obszaru Adi.

http://www.ezoteria.pl/niewyjanione-zjawiska-i-tajemnice/79-obe/87-traktat-o-projekcji-astralnej-cz-2.html

Żeby mógł działać nasz świat materialny, aby żyło wszelkie stworzenie i ludzie oraz działał świat niewidzialnych energii Astralnych i Nadastralnych, światy te podlegają różnym prawom.

Prawa w dziejach Ziemi

Do świata materialnego odnoszą się dwa rodzaje praw:

1.Prawa wynalezione przez człowieka - wywodzące się z tradycji społecznej, wyznań i wierzeń grup ludzkich, ustanowione przez ludzi, dotyczące różnych dziedzin życia człowieka. Są to różne pisma religijne, konstytucje państw, kodeksy i regulacje prawne instytucji i grup społecznych.

2.Prawa Naturalne - ustanowione przez Ducha Stworzyciela Wszystkiego, obowiązujące zarówno dla fizycznych wszechświatów, żyjącego stworzenia, ludzi jak i Istot duchowych całego Stworzenia.
Odnoszą się one do zasad życia we wszechświecie, mówią o drogach rozwoju sfery duchowej i reguł działania wszechświata we wszystkich formach i przestrzeniach, do nich należą też prawa fizyki.
Te prawa nie zostały ludziom dokładnie wyjasnione, bo człowiek miał je odkrywać tak, by mógł następować jego rozwój na Ziemi.
Prawo naturalne dzieli się na kilka różnych grup i np: prawa dotyczące ludzi, to prawo moralne. Moralność zaś, to reguła dobrego postępowania, służąca rozróżnianiu dobra i zła. Człowiek postępuje dobrze (zgodnie z prawem Naturalnym), gdy ma na celu dobro swoje, wszystkich ludzi, całego Stworzenia: żywego, wszelakiej materii i świata niewidzialnego.

I - Prawo moralne

Prawo moralne zostało zapisane w ludzkim sumieniu, a nasz intelekt pomaga nam je zrozumieć.
Aby żyć w zgodzie z prawem moralnym, powinniśmy postępować według zasady:
"Kieruj się sercem i Intuicja, czyń wokół tak, jakbyś chciał żeby Tobie czyniono" .
Najważniejsze i najbardziej uniwersalne z moralności jest prawo elementarne mówiące o wzajemnej miłości,
na której opierają się wszystkie pozostałe prawa - wg zasady:
"Kochaj bliźniego swego jak siebie samego"
Zasada ta mówi o tym, że najpierw trzeba pokochać siebie, swój wygląd, zachowanie, wady i choroby i dopiero można naprawdę pokochać wszystko wokół bez zależności. Kochanie za coś, nie jest miłością, lecz uzależnieniem.

II - Prawo Tworzenia

Nasze myśli są wibracją. Wszystkie nasze emocje są wibracją, z których miłość jest harmoniczną,
a nienawiść nieharmoniczną, najbardziej przyziemna niską wibracją.
Cała potęga Myśli opiera się na kontrolowaniu tych wibracji.
Potęga myśli jest kluczem do tworzenia naszej rzeczywistości. Wszystko co postrzegamy w świecie fizycznym,
ma swój początek w niewidzialnym, wewnętrznym świecie myśli i przekonań.
Aby zostać panem swojego losu, musimy nauczyć się kontrolować naturę swoich dominujących myśli.
Czyniąc według myśli, potrafimy przyciągnąć do swojego życia cokolwiek zechcemy, bo Nasze Myśli są Początkiem Tworzenia Rzeczywistości.
"Czystośc myśli", to wprowadzanie harmoniczności zgodnej z wibracjami BFE powodującą, że się wznosimy w rozwoju.

III- Prawo Przyciągania

Jest ono podstawowym Prawem Naturalnym. Można je zastosować do wszystkich opisanych tu Praw - łączy wszystko razem. Zrozumienie Prawa Przyciągania pomaga lepiej zrozumieć wszystkie Uniwersalne Prawa Naturalne.
Zgodnie z Prawem Przyciągania przyciągamy do swojego życia te rzeczy, warunki i okoliczności, które korespondują
z naszymi dominującymi myślami i przekonaniami - zarówno świadomymi jak i nieświadomymi.
Każdy obszar naszego życia, zdrowie, finanse, związki jest pod wpływem tego potężnego Uniwersalnego Prawa: "podobne przyciąga podobne".

Na jakiej jesteśmy częstotliwości?
Wszystko, włączając nas, nasze myśli i cokolwiek, co chcemy lub nie chcemy doświadczyć, jest energią o różnej częstotliwości. Prawo Przyciągania opiera się na zasadzie, że podobna energia przyciąga podobną energię. Przyciągamy do siebie nie to, czego pragniemy, ale to co jest zgodne z naszą częstotliwością, wibracją.
Ta natomiast jest zdeterminowana przez dominującą postawę umysłu, najczęstsze myśli, głębokie przekonania i czyny.

Twórcza moc myśli jest nieograniczona.
Możemy przyciągnąć cokolwiek wybierzemy. Aby świadomie przyciągnąć coś, czego chcemy doświadczyć w swoim życiu, musi to być świadomy wybór. Nie wystarczy tylko pragnąć i chcieć. Potrafimy przyciągnąć wszystko,
ponieważ już jesteśmy połączeni ze wszystkim, widzialnym i niewidzialnym. Nikt i nic nie istnieje w oddzieleniu od nas.
Poczucie oddzielenia, jakiego doświadczamy w świecie fizycznym jest spowodowane przez sposób, w jaki nasze zmysły odbierają ten nieskończony ocean wibrującej energii. Jesteśmy jednością z Duchem Stworzyciela Wszystkiego, z którego pochodzą wszystkie rzeczy.

Aby świadomie przyciągnąć to, co wybieramy by zaistniało, musimy nauczyć się dostroić energię myśli i działań
z esencją naszego wyboru.Twórcza wizualizacja jest podstawową techniką skutecznego przeprogramowania podświadomego umysłu. Dzięki niej przyciągamy do życia te rzeczy i okoliczności, które świadomie wybieramy.

Zrozumienie Prawa Przyciągania nie polega na obwinianiu siebie lub kogoś za to, co nas spotyka, czy to że mamy niepożądane warunki naszego życia. Obwinianie siebie czy kogoś, jeszcze bardziej przyciąga warunki, których nie chcemy, które pogarszają jakość naszego życia lub tworzą chorobę.

Znajomość tego Prawa powinna raczej dać nam siłę, aby przejąć całkowitą odpowiedzialność za obecne warunki poprzez zrozumienie potęgi myśli.
Biorąc odpowiedzialność za własne życie, udzielamy sobie w ten sposób siły do zmiany tego życia.

Prawo przyciągania jest neutralne. Nie osądza, nie karze, nie nagradza. Służy by łączyć podobne energie ze sobą.
To my określamy kryteria poprzez myśli i przekonania, a ono idealnie dopasowuje je i łączy z rzeczami, która spełniają nasze kryteria.

Nie musimy się uczyć jak Prawo Przyciągania działa. Jest to Uniwersalne Prawo i działa niezależnie od tego,
czy je rozumiemy i akceptujemy, nigdy nie przestaje działać.
Naszym podstawowym celem jest zmiana mentalnego nastawienia poprzez zmianę dominujących myśli i przekonań.
By stać się panem własnego życia, musimy opanować swój umysł, a nie Prawo Przyciągania.

Prawo Przyciągania jest podstawowym Uniwersalnym Prawem, które spaja wszystko razem, a poza nim istnieje jeszcze siedem Uniwersalnych Praw, do których odnoszą się starożytni mistycy i tajemne nauczania:

Prawo mentalizmu (umysłowości)
Prawo zgodności (powiązania)
Prawo wibracji
Prawo biegunowości (dwoistości)
Prawo rytmu
Prawo przyczyny i skutku
Prawo rodzaju (płci)

Prawo mentalizmu (umysłowości)

Każdy zewnętrzny skutek posiada swoją wewnętrzną przyczynę.
Każdy efekt, który widzimy na zewnątrz, posiada swój określony powód istniejący w naszym wewnętrznym
lub mentalnym świecie. To jest cała istota potęgi myśli i uczuć.

Oznacza to, że okoliczności i warunki naszego życia, są rezultatem myśli i przekonań. Warunki i okoliczności w jakich żyjemy nie określają życia, lecz ujawniają tylko prawdę o tym, jakim jesteśmy człowiekiem.
Każdy aspekt życia, od stanu konta po stan zdrowia i związków, jest dokładnym odzwierciedleniem myśli i przekonań.

Większość ludzi uważa odwrotnie, że myślą i czują w określony sposób z powodu zewnętrznych okoliczności
nie wiedząc, że to właśnie moc ich myśli i uczuć tworzy te warunki w jakich się znajdują. Przyswajając i stosując tą Prawdę, że nasze myśli tworzą rzeczywistość, udzielamy sobie mocy do stworzenia zmian jakich pragniemy,
aby zamanifestowały się w naszym życiu. Tworzenie rzeczywistości jest wewnętrzną pracą.

Potęga myśli jest nieograniczona.
Nasz umysł jest częścią Uniwersalnego Systemu BFE, a ponieważ nasze myśli są wytworem umysłu, wynika z tego,
że moc naszych myśli jest także nieograniczona.
Jeśli naprawdę zrozumiemy, że umysł jest sprzężony ze Źródłem Wszelkiej Mocy i że ta moc jest w nas,
odkryjemy jedyne prawdziwe Źródło nieskończonej mocy dla której wszystko jest możliwe,
dla której nie istnieje nic co jest niemożliwe.
Dlatego trzeba sobie uświadomić, że wszelka moc myśli pochodzi z wnętrza.
Nasze myśli są żywe.

Najwięksi mistycy i nauczyciele żyjący na naszej planecie twierdzili, że wszystko jest energią. Ta fundamentalna Prawda została niezaprzeczalnie potwierdzona przez współczesną naukę. Nasze myśli są także energią - one żyją.
Za każdym razem, gdy zajmujemy się konkretną myślą, wysyłamy odpowiadającą tej myśli określoną częstotliwość
lub inaczej energię o określonej częstotliwości.

Prawo Powiązania – zgodności.

Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze.

To prawo mówi nam, że istnieje harmonia i połączenie pomiędzy światem materialnym, umysłowym i duchowym.
Nie istnieje rozdzielenie, gdyż wszystko we wszechświecie włączając nas, pochodzi z Jednego Źródła. Ten sam wzór jest wyrażany na wszystkich poziomach istnienia, od najmniejszej cząsteczki, po największe gwiazdy i odwrotnie.

Wszystko jest Jednością, ale wyrażone w trzech niezależnych przestrzeniach: Podświadomości, Świadomości
i Nadświadomości.

Świadomość jest tym wszystkim, co poprzez zmysły, w sposób materialny, dostrzegamy.

Podświadomość, to wszystkie energetyczne (niewidzialne) urządzenia BFE i systemy przenikające świadomość,
dzięki którym funkcjonuje wszechświat, żyją rośliny, ludzie i zwierzęta.

Nadświadomość to przestrzeń nadzoru - czyli wszystkie Istoty mające pieczę nad urządzeniami w podświadomości, według praw dotyczących prawidłowego działania w przestrzeni podświadomości i świadomości.

Prawo wibracji

Prawo Wibracji mówi, że w materialnych światach Nic nie spoczywa;
Wszystko się porusza; Wszystko jest w ruchu; Wszystko wibruje.

Nauka potwierdziła, że wszystko we wszechświecie, włączając nas, jest tylko czystą energią wibrującą z różną częstotliwością. Nauki hermetyczne nie tylko mówią, że wszystko jest w ciągłym ruchu i wibracji, lecz również
że "różnice" pomiędzy rozmaitymi manifestacjami uniwersalnej mocy są w pełni powodowane zmiennymi częstotliwościami i rodzajami wibracji.
Nie tylko to, lecz nawet WSZYSTKO, samo w sobie, ukazuje stałą wibrację o tak nieskończonym stopniu intensywności
i gwałtowności, że praktycznie można uważać, iż jest w spoczynku.
Nawet na płaszczyźnie fizycznej szybko poruszający się obiekt (np. obracające się koło) zdaje się być w spoczynku.

Nauki głoszą, że duch jest na końcu jednego bieguna wibracji, a na końcu drugiego są pewne wyjątkowo gęste formy materii. Pomiędzy tymi dwoma biegunami istnieją miliony milionów różnych stopni i rodzajów wibracji, czyli rózne wymiary.

Nowoczesna nauka dowiodła, że to, co nazywamy materią i energią, to jedynie "rodzaje ruchu wibracyjnego".
Niektórzy z bardziej zaawansowanych naukowców, gwałtownie zbliżają się ku punktowi widzenia okultystów,
którzy utrzymują, że zjawiska umysłu to podobne rodzaje wibracji czy ruchu.

Zasada, że "podobna energia przyciąga podobną" na której opiera się Prawo Przyciągania, ma swoją podstawę właśnie w tym prawie wibracji. Wszystko, czego doświadczamy naszymi pięcioma zmysłami jest przekazywane poprzez wibracje.

Prawo biegunowości (dwoistości).

Wszystko jest dwoiste (podwójne); wszystko ma swoje bieguny; wszystko ma swoje pary przeciwieństw; to i przeciwne do niego, są tym samym (podobne i niepodobne są tym samym); przeciwieństwa mają identyczną naturę (są identyczne w swojej naturze), różnica leży w natężeniu; skrajności się spotykają; wszystkie prawdy są jedynie półprawdami; wszystkie paradoksy da się pogodzić.

To Prawo mówi, że istnieją dwie strony wszystkiego.
Rzeczy, które wydają się sobie przeciwne, są w rzeczywistości dwoma skrajnościami tej samej rzeczy.
Na przykład ciepło i zimno, na pierwszy rzut oka, wydają się sobie przeciwne, ale prawdą jest, że są różniącymi się stopniem przejawiania tej samej rzeczy. To samo odnosi się do miłości i nienawiści, wojny i pokoju, zła i dobra,
światła i ciemności, energii i materii. Można przejść od nienawiści do miłości, od strachu do odwagi poprzez świadome podniesienie własnych wibracji.
Starożytne Hermetyczne Nauki nazywają to Sztuką Polaryzacji.

Neutralizacja Prawa Polaryzacji.
Zasada dwoistości może wydawać się prawdziwa w naszym fizycznym i mentalnym świecie, jednak na płaszczyźnie duchowej wszystko jest jednością.
"Bóg jest ponad przeciwnościami" - jak napisano w starożytnej epopei " Bhagawadgita".

Umieszczając za każdą myślą, stwierdzeniem, działaniem wszechmocnego Ducha, którego jesteśmy częścią,
skupiając się zawsze na tym co jest "dobre" mimo, że coś idzie nam "źle", z czasem zneutralizujemy Prawo Polaryzacji do tego stopnia, że przestanie ono oddziaływać w naszym życiu.

Prawo rytmu

Energie płyną w różnych kierunkach, na zewnątrz i do środka; wszystkie mają swoje pływy (fale); wszystkie wznoszą się lub opadają (wszystkie rzeczy materialne tworzą się i upadają); odchylenie w lewo jest równe odchyleniu w prawo
(miara wychylenia w prawo jest miarą wychylenia w lewo);
To Prawo mówi, że we wszystkim następują zwroty.

Tę zasadę można zaobserwować w działaniu na przykładzie fal oceanu, przypływów i odpływów mórz, powstawanie
i upadku wielkich imperiów, wahań naszych myśli od pozytywnych do negatywnych, sukcesów i porażek w naszym prywatnym życiu.

Zgodnie z tym prawem, kiedy coś osiąga punkt kulminacyjny, następuje powrót do przeciwnego stanu,
który po osiągnięciu swojego krańcowego punktu znów wraca do poprzedniego.

Aby być ponad tym prawem musimy uświadamiać sobie niemal niezauważalny początek ruchu wstecznego na naszej drodze do poprawy jakiegoś aspektu życia.
Kiedy czujemy, że to Prawo zaczyna nas odciągać do tyłu, starajmy się nie wpadać w panikę lub zniechęcenie.
Zamiast tego skupmy nasze myśli na wyniku końcowym wiedząc, że jesteśmy jednością z wszechmocnym prawem Uniwersalnego Systemu, dla którego wszystko jest możliwe - walczmy aby pozostać pozytywnie nastawionymi,
nie zważając jak daleko wstecz odciąga nas to Prawo.

Nawet jeśli nasze wysiłki okażą się porażką możemy znaleźć pocieszenie w myśli, że za sprawą tego samego Prawa musi wkrótce nastąpić pomyślny zwrot do przodu. Z czasem nasza wytrwałość zostanie wynagrodzona, okresy cofania się staną się krótsze, aż w końcu zanikną.

Prawo przyczyny i skutku

Każda przyczyna ma swój skutek, a każdy skutek ma swoją przyczynę; wszystko dzieje się według Prawa;
przypadek nie jest niczym innym, jak inną nazwą Prawa, gdy ono nie jest rozpoznane (przypadek to jedynie nazwa
dla nierozpoznanego Prawa); istnieje wiele poziomów, na których rozgrywają się przyczyny, lecz nic nie ucieknie przed Prawem (istnieje wiele płaszczyzn przyczynowości, lecz nic nie wymyka się Prawu).

Zgodnie z tym Prawem, każdy skutek widzialny w naszym zewnętrznym fizycznym świecie, ma swoją przyczynę
w niewidzialnym wewnętrznym świecie umysłu.
Jest to istota Potęgi Myśli.
Wszystkie nasze myśli, słowa, działania powodują określone efekty w sferze mentalnej, które z czasem zmaterializują się jako specyficzne skutki w świecie fizycznym. Aby stać się panem naszego przeznaczenia musimy opanować własny umysł, gdyż wszystko w naszej rzeczywistości jest dziełem świata umysłu. Trzeba pamiętać, że szansa lub przypadek, wynikają tylko z nieznajomości tego Prawa.

Prawo przyczyny i skutku odnosi się do wszystkich trzech poziomów egzystencji - duchowego, mentalnego i fizycznego. Różnica jest taka, że na planie duchowym, przyczyna i skutek działa w sposób natychmiastowy. Na pozostałych poziomach nasze pojęcia czasu i przestrzeni powodują czasowe opóźnienia pomiędzy przyczyną i ewentualnym skutkiem.

Gdy skupiamy się na naszych celach i pragnieniach używając twórczej wizualizacji, to to, co chcemy zmaterializować
w świecie fizycznym, jest już automatycznie stworzone w świecie duchowym. Poprzez wytrwałość i skupianie myśli
na naszym celu, wkrótce zmaterializuje się on w naszym fizycznym świecie.

Prawo rodzaju (płci)

Rodzaj (płeć) jest we wszystkim; wszystko ma swoje męskie i kobiece pierwiastki (aspekty); rodzaj (płeć) przejawia się (manifestuje) na wszystkich poziomach (płaszczyznach)
Ostatnie z siedmiu Uniwersalnych Praw mówi, że wszyscy i wszystko posiada zarówno elementy żeńskie jak i męskie.
Przykładowe zewnętrzne wyrażenia żeńskich elementów to miłość, cierpliwość, intuicja, łagodność.
Męskie natomiast to energia, zaufanie do siebie, logika, intelekt.
Musimy pamiętać, że wszyscy posiadamy męskie i żeńskie jakości.
Ta wiedza daje zrozumienie czym jest nasza kompletność.
Istnieją jeszcze cechy zrównoważone o równym potencjale energii żeńskiej i męskiej np: odwaga.


do góry

brak linii?